Thiết Bị VN nơi cung cấp phụ tùng hút chân không tốt nhất! Hotline 0949 38 4477 - 0964358988
 
 
 

Công ty TNHH Thiết Bị VN

 

Công ty TNHH Thiết Bị VN chuyên cung cấp phụ tùng bơm hút chân không Busch chính hãng

1. Cánh gạt bơm chân không Busch R5 RA 0063 F

2. Cánh gạt bơm chân không Busch R5 RA 00100 F

3. Cánh gạt bơm chân không Busch R5 RA 160 D

4. Cánh gạt bơm chân không Busch R5 RA 0202 D

5. Cánh gạt bơm chân không Busch R5 RA 0305 D

6. Cánh gạt bơm chân không Busch R5 RA 0250 D

7. Cánh gạt bơm chân không Busch R5 RD 0360 A

https://vnfoodmachinery.com/loc-dau-bom-busch-pro67.html

https://mangnhapkhau.com/dich-vu-tu-van-sua-chua-may-cu-dv11.html

https://phutunghutchankhong.com/phu-tung-bom-chan-khong-busch-pt1.html

Công ty TNHH Thiết Bị VN

 

Công ty TNHH Thiết Bị VN chuyên cung cấp phụ tùng bơm hút chân không Busch chính hãng

1. Cánh gạt bơm chân không Busch R5 RA 0063 F

2. Cánh gạt bơm chân không Busch R5 RA 00100 F

3. Cánh gạt bơm chân không Busch R5 RA 160 D

4. Cánh gạt bơm chân không Busch R5 RA 0202 D

5. Cánh gạt bơm chân không Busch R5 RA 0305 D

6. Cánh gạt bơm chân không Busch R5 RA 0250 D

7. Cánh gạt bơm chân không Busch R5 RD 0360 A

https://vnfoodmachinery.com/loc-dau-bom-busch-pro67.html

https://mangnhapkhau.com/dich-vu-tu-van-sua-chua-may-cu-dv11.html

https://phutunghutchankhong.com/phu-tung-bom-chan-khong-busch-pt1.html

 
Công ty TNHH Thiết bị VN. GPDKKD: 0315423552 do sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 05/12/2018